Gedichten, liederen, meditaties voor jong en oud van Ina van der Welle-Boersma

Loof de eeuwige God

Loof de eeuwige God

Ik prijs U God die mij bemint
kniel voor U als een dankbaar kind
dat U wil loven dag en nacht
U die verlossing heeft gebracht.

Ik hef mijn handen naar U op
mijn hulp bent U, almachtig God
U die van eeuwigheid bestaat
en nooit Uw kinderen verlaat.

U bracht verlossing door Uw Zoon
toen Hij verdroeg die spot en hoon
het leven kreeg voor ons een keer
juichend wil ik U prijzen Heer.

Het halleluja klinkt in koor
met heel Uw kerk de wereld door
die in aanbidding voor U staan
zingend een loflied op Uw naam.

Melodie Gez. 144 geref. Kerkboek.