Gedichten, liederen, meditaties voor jong en oud van Ina van der Welle-Boersma

Mijn Heiland

Mijn Heiland

Waarom kwam U naar deze aarde
om de vertedering als kind
of heeft Uw leven veel meer waarde
hoe wordt U door ons bemind
waarom spreekt men slechts van ’t kindje
en niet van Golgotha
waarom steeds van die kribbe
maar niet van Uw gena?

Heiland leer mij trekken
de lijn van kribbe naar het kruis
leer mij ook op het kerstfeest
spreken over uw Vaderhuis
leer mij te beseffen
dat Uw geboorte was ’t begin
van Uw lijden hier op aarde
voor mij Uw kind!