Gedichten, liederen, meditaties voor jong en oud van Ina van der Welle-Boersma

Na hemelvaart

Na hemelvaart

De Heer is opgestaan
Hij neemt ons bij de hand
Vertelt ons van zijn liefde
En van het toekomstig land

Wij reizen door de tijden
Het oog op hem gericht
Zijn weg van dood en lijden
Geeft ons een nieuw gezicht

Wij gaan met Hem op weg
Hij is ons voorgegaan
Zijn laatste stap heeft Hij gezet
De wolken hebben het verstaan

Zie nu de verrezen Heer
Wordt aan ons oog ontnomen
Zijn zegen daalde op ons neer
Eens zal Hij weer tot ons komen

Wij gaan op weg
De toekomst tegemoet
Zijn zegen heeft Hij ons gezegd
Blijft ons nabij in voor- en tegenspoed.