Gedichten, liederen, meditaties voor jong en oud van Ina van der Welle-Boersma

Over-leven

Over-leven

De sloten hebben zich verdronken
De zon lacht in het avondrood
Daar waar de lelie wordt geopend
Is het leven na de dood

Het leven lacht en zal weer bloeien
De kring herhaalt zich keer op keer
Tot er geen sterren meer gaan gloeien
De zon verwelkt, hij is niet meer.

Dan wordt het over-leven leven
Met brood en wijn volmaakte dis
Hij die het Licht is zal ‘t ons geven
De Kandelaar zonder duisternis.