Gedichten, liederen, meditaties voor jong en oud van Ina van der Welle-Boersma

Paasboodschap in een duistere wereld

Paasboodschap in een duistere wereld

In een wereld vol van duisternis
Mag het Licht dat eens ontstoken is
Schijnen als een zichtbaar teken
Want onze Heer versloeg de dood
Al lijkt de satan nog zo groot
Hij is reeds overwonnen
In een wereld vol van duisternis
Waar het soms heel angstig is
Geeft Hij houvast in het leven
Hij gaf zijn kostbaar bloed
Tot in de dood heeft Hij geboet
Voor alle zonden die wij deden
Nu mogen wij weer tot Hem gaan
Als overwinnaars in het heden
Het kwaad slaat woedend om zich heen
Maar weet wij zijn hier niet alleen
En als de tijd gekomen is
Onthult God zijn geheimenis
Mogen wij de hemel binnentreden