Gedichten, liederen, meditaties voor jong en oud van Ina van der Welle-Boersma

Pinksteren in onze tijd

Pinksteren in onze tijd

De tongen zullen spreken
de rode wijn ten spijt
want waar de Geest regeert
worden mensen wakker

het vuur wordt nooit gedoofd.
Levenslessen worden gezuiverd
door het heldere Water
dat ontspringt uit de troon.

Hij neemt de sterren in Zijn hand
schitterende diamanten
ze zullen Zijn naam verhogen
in een wereld vol haat.