Gedichten, liederen, meditaties voor jong en oud van Ina van der Welle-Boersma

Pinksteren voor jou

Pinksteren voor jou

Kom allen op het feest
Hij geeft aan jou Zijn Geest
Want Hij daalt neer, wil in je wonen
Een zegen van de Heer

Stromen, stromen, stromen van levend water zullen komen
Want de Geest daalt neer, op de hoofden, in de harten
Licht schijnt in de duisternis, het woord dat eens gesproken is
Gaat de wereld door.

Ga allen spreek het Woord
Wat jij nu hebt gehoord
En spreek Zijn taal, welkom allemaal
Op ‘t grote bruiloftsfeest.

Stromen, stromen, stromen van levend water zullen komen
Want de Geest daalt neer, op de hoofden, in de harten
Licht schijnt in de duisternis, het woord dat eens gesproken is
Gaat de wereld door.

Kom allen ga met ons
Dan gaan wij hand in hand
De fakkel brandt, zie Zijn onderpand
Is aan ons gegeven.

Stromen, stromen, stromen van levend water zullen komen
Want de Geest daalt neer, op de hoofden, in de harten
Licht schijnt in de duisternis, het woord dat eens gesproken is
Gaat de wereld door.