Gedichten, liederen, meditaties voor jong en oud van Ina van der Welle-Boersma

Pinksterprofetie

Pinksterprofetie

Vervuld is nu het woord des Heren
De kinderen zullen profeteren
De ouden zullen in die dagen
Zijn naam door de wereld dragen

Gods kind mag in verwachting leven
Zijn Geest wordt hem gegeven
door het wonder van het bloed
dat de wereld beven doet, want

tekenen gaf Hij op aarde
de zon verloor zijn waarde
tot Hij zei het is volbracht
voorbij is nu de helse nacht.

In Zijn tijd ligt nog geduld
tot al zijn kind’ren zijn gehuld
in een smetloos fijn gewaad
dan komt de Heer terug op aard.