Gedichten, liederen, meditaties voor jong en oud van Ina van der Welle-Boersma

Postnatale depressie

Postnatale depressie

Het leven was een zonneschijn
alles in haar lachte
straks zou ze moeder zijn
van ’t kind dat zij verwachtte.

Het kindje werd geboren
zo lief, zo teer en klein
ze wilde er niet van horen
ze kon zijn moeder nu niet zijn.

Zwaar werden toen haar dagen
wat doe ik hem toch aan
bleef zij zich steeds afvragen
hoe kan dit ooit bestaan.

Monden spraken over God
maar handen had zij nodig
en monden die baden tót haar God
het ander vond zij overbodig.

God gaf de hulp die nodig was
nu mag ze weer gelukkig leven
het kindje teer als kostbaar glas
kan ze elke dag haar liefde geven.