Gedichten, liederen, meditaties voor jong en oud van Ina van der Welle-Boersma

Stille zaterdag

Stille zaterdag

Zonder klacht gaf Hij Zijn leven
De aarde dronk zijn kostbaar bloed
Hij heeft het al voor ons gegeven
Zo heeft Hij ook  voor mij geboet.

In het graf lag Hij die uren
Tot Vader Hem het leven gaf
Nog drie dagen zou het duren
Toen legde Hij zijn doodskleed af.

Niemand zou het meer verwachten
Een treurzang klonk er aan de poort
Die de wereld toen verachtte
Is opgestaan naar ’t Godd’lijk woord.