Gedichten, liederen, meditaties voor jong en oud van Ina van der Welle-Boersma

Tussen morgen en toekomst

Tussen morgen en toekomst

Tussen kerst en nieuw
staat het pasgeboren kind
starend naar de toekomst
waar het vrede vindt

het kind, de man van smarten
verborgen in het Woord
de vleesgeworden Redder
waarnaar geen mens meer hoort

tussen morgen en toekomst
ligt het onverwachte
steeds weer de gedachte
eens zal ik Hem zien.