Gedichten, liederen, meditaties voor jong en oud van Ina van der Welle-Boersma

Twee minuten maar……

Twee minuten maar…..

Haar kleed in bitterheid gedrenkt
zag zij haar toekomst zonder hoop
ze streed haar strijd alleen
met aan haar zijde steeds de dood

hij was haar metgezel,
beheerste steeds haar leven
nooit meer zag ze haar geliefde
wat kon de toekomst haar nog geven?

En nu na zoveel jaren
hoort zij de klokken slaan
zullen haar medelanders de stilte
in haar hart verstaan?

Heb jij respect voor mijn geliefde
ze zegt het zonder woorden.
Maar die haar respecteren
hoeven niets te horen.

Twee minuten maar……..
brengt ons in gedachten bij elkaar
daar waar werd en wordt gestreden
twee minuten maar…….
voor jou, voor haar, voor mij,

God wees ons nabij