Gedichten, liederen, meditaties voor jong en oud van Ina van der Welle-Boersma

U bent heilig en verheven(40-dagen tijd)

U bent heilig en verheven (40-dagen tijd)

Heer, eerbiedig wil ik buigen
voor uw heilig aangezicht
en van u mijn God getuigen
stralend feller dan het licht
u bent heilig en verheven
heel de schepping zal dan beven
als u zich hier openbaart
en het mensdom gadeslaat

Maar u roept als kind mij nader
kom je wordt door Hem bevrijd
‘k sla je nu in liefde gade
kom en wees nu maar verblijd
veertig  dagen zullen spreken
van het wonder eens gebleken
toen mijn Zoon het heeft volbracht
week voor jou de zwarte nacht.

Uit mijn woord mag jij het leren
waar de Geest je leiden zal
zal het hart zich tot mij keren
klinkt het wonder overal
van verlossing en bevrijding
glanzend van de goede tijding
dat het offer is volbracht
Christus heeft aan jou gedacht.

melodie :Jezus leven van mijn leven (L.v.K.  gez. 182)
dit lied kan gezongen worden bij het gedicht “Heilig vuur” in rubriek Goede Vrijdag/Pasen