Gedichten, liederen, meditaties voor jong en oud van Ina van der Welle-Boersma

Vol vertrouwen (eindjaarslied)

Vol vertrouwen(eindjaarslied)

Ontsluit uw poorten Heer
Wij willen u ontmoeten
Dan daalt uw zegen neer
Het Licht zal ons begroeten
Uw licht schijnt in ons hart
de vijand kan ik aan
Uw liefde geeft ons kracht
U zult steeds naast ons staan

Ontsluit uw poorten Heer
Wees bij ons al de dagen
Ook in dit nieuwe jaar
Heb in ons welbehagen
Wij schuilen aan uw hart
Vertrouwend op uw woord
Zo werkt U met uw Geest
Wordt steeds uw stem gehoord

Ontsluit uw poorten Heer
Wij zijn in U geborgen
Het nieuwe jaar breekt aan
Al zijn er moeiten zorgen
U neemt ons bij de hand
niets kan ons nog verslaan
wij houden door U stand
want U gaat steeds vooraan.

Melodie: Dank, dank nu allen God