Gedichten, liederen, meditaties voor jong en oud van Ina van der Welle-Boersma

Vredige stilte

Vredige stilte

Het bos lokt mij een vredige stilte
daalt door de takken neer
dwarrelende bladeren ruisen
een zacht tapijt op de grond

één stap vooruit, een vogel
vliegt op en krast ga weg vrede
wil ik waar mijn vrienden
foerageren voor de winter

oké ga en ik ben stil
stil van ontroering God is nabij
geeft de geschapen dieren eten
en ik kijk door de droge takken.

Het hemels blauw in de late
herfst zegt me daar waar geen
mens het ziet waakt mijn God
waakt over mij dag en nacht

ik ga mijn weg vol vertrouwen
neem je mee in mijn gedachten
bid voor je opdat ook jij
dit mag ervaren.