Gedichten, liederen, meditaties voor jong en oud van Ina van der Welle-Boersma

Vreugde in de kleine dingen

Vreugde in de kleine dingen

Het leven kan een achtbaan zijn
waarin je bent gekomen
wat overblijft is angst en pijn
weggespat zijn al je dromen.

Het leven kan ongrijpbaar zijn
je wilt het zo graag inhoud geven
maar je voelt je vaak zo klein
wanneer het anders gaat in ’t leven.

Het leven is een gift van God
maar is geschonden en gebroken
het is geen speling van het lot
God heeft door zijn Zoon gesproken:

Ik heb je lief, al ben je ook geschonden
kijk naar Mijn Zoon Hij stierf voor jou
Zijn lichaam werd voor jou gebroken
Mijn teken dat Ik van je hou.

Hou vast wat Hij je heeft gegeven
Zijn liefde duurt een leven lang
hoe ook je zorgen zijn in ’t leven
Hij neemt je bij de hand.

Dàn kun jij je leven overstijgen
vreugde in de kleine dingen zien
in ontmoetingen de zegen krijgen
waarmee je ook de ander dient