Gedichten, liederen, meditaties voor jong en oud van Ina van der Welle-Boersma

Waardevol leven

Waardevol leven

Verlaten Paradijs
de mensen zijn verdwenen
de zonde bracht een keer
in het aardse leven

verloren in zijn schuld
liet God de mens niet staan
Zijn belofte werd vervuld
wij mogen nu naar Jezus gaan

in de stal van Betlehem
kwam de Heiland, zonder schuld
de engel sprak met luide stem
de dagen zijn vervuld

kom herders, ga en zie het Kind
kniel bij zijn kribbe neer
je wordt door Hem bemind
Hij is je Koning en je Heer

sta op en ga met Hem
Hij streed voor jou op aard
sta op en luister naar Zijn stem
Hij zegt: jij bent Mijn leven waard