Gedichten, liederen, meditaties voor jong en oud van Ina van der Welle-Boersma

Ware wijsheid

Ware wijsheid

De bloemen worden wakker
God heeft het zo gemaakt
het zaad valt op de akker
wordt door God aangeraakt
zodat het al mag groeien
en bloeien in Zijn tuin
het blijft de mens steeds boeien
de kleuren rood, groen en bruin.

God heeft toen in zijn wijsheid
de mens op aard gepland
schiep hem naar Zijn beleid
voor Hem een liefdespand
hij mocht de aard bewonen
gaf hem heel veel verstand
zijn wijsheid werd een dwaasheid
zijn leven is gestrand.

De echte wijsheid ging verloren
een waas bedekt ’t verstand
maar die bij Hem wil horen
zet Hij niet aan de kant
wanneer je bidt om wijsheid
zal God het je ook geven
‘t begin van ware wijsheid is
de Heer je God te vrezen.