Gedichten, liederen, meditaties voor jong en oud van Ina van der Welle-Boersma

Weet je wat vrede betekent?

Weet je wat vrede betekent?

Weet je wat vrede betekent?
Vrede betekent volkomen vrij zijn
Vrij van onderdrukking
De oorlog heeft daarin geen plaats
De liefde heeft overwonnen
Geluk ligt in die vrijheid.

Jezus kwam op aarde
De Zoon van God
Hij brengt vrede met zijn Vader
Vrijheid van onderdrukking
De vijand uit het Paradijs
Heeft de strijd verloren
Gods liefde wordt zichtbaar
Geluk ligt in geloven.

Weet je wat vrede betekent?
Vrede is voor iedereen gelijke rechten
De ander accepteren, niet jaloers zijn
Geen rassenhaat maar verdraagzaamheid
In liefde de ander zien staan.

Jezus kwam op aarde
De Zoon van God, Hij bracht Gods vrede
Uit liefde werd Hij aan de mens gelijk
Om als mens onder de mensen
De minste te willen zijn.

Laten wij van die vrede vertellen
En die vrede laten zien aan de mensen
Dan hebben wij vrede in ons hart
En door Jezus vrede met God.