Gedichten, liederen, meditaties voor jong en oud van Ina van der Welle-Boersma

Wie zoekt, die vindt

Wie zoekt, die vindt

Ik vind U Heer
In het lied van de vogels
Waar vroeg in de morgenstond
Trillende zangen beginnen
Zo klinkt tezamen met hen
Een danklied in mijn mond

Ik vind U Heer
Waar de dartele dieren
In vrolijkheid, hen gegeven
Zich aan U toevertrouwen
Ik prijs U tezamen met hen
Verheugt zich mijn hart

Ik vind U Heer
Bij het schijnsel der lichten
In uw oneindig heelal
Zij geven mij stof om te dichten
Opdat ik tezamen met hen
Uw grootheid tonen zal

Ik vind U Heer
In uw kleurrijke schepping
In Christus, het levende Woord
In uw oneindige liefde
In gebeden door U gehoord