Gedichten, liederen, meditaties voor jong en oud van Ina van der Welle-Boersma

Zand en zee

Zand en zee

Eén korrel zand
twee leg ik in mijn hand
drie draag ik mee
naar de zee

de zee
wie kan de druppels tellen
wie legt ze in zijn hand
naar het strand

Hij schiep het strand
scheidde water van land
’t ligt in Zijn hand
Hij draagt het mee

naar tijden in ’t verschiet
voorbij zon en maan
als eens de schepping straalt
geeft Hij ze weer ruim baan

daar zal geen angst meer zijn
voor waterovervloed
want daar is alles goed
zoals het wezen moet.