Gedichten, liederen, meditaties voor jong en oud van Ina van der Welle-Boersma

Zijn naam heiligen

Zijn naam heiligen

O Heer, ik kwets U in uw wezen
En schaad uw heilige naam
Wanneer ik zonder reden
Uw naam noem, mij treft blaam

O Heer wil mij vergeven
Wanneer ik weer eens zweeg
En U de God van leven
Door mij de eer niet kreeg

Omdat ik bang was op te vallen
Of bang voor vals bedrog
Wanneer de vloeken schallen
Of ‘t zacht in mijn gedachten vlocht

O Heer geeft U mij krachten
Uw naam te heiligen elke dag
geef moed, laat mij niet wachten
met spreken,  opdat ik U dienen mag.