Gedichten, liederen, meditaties voor jong en oud van Ina van der Welle-Boersma

Zoek je weg door het leven

Zoek je weg door het leven

Op een dag zag ik mijn weg, mijn ogen dronken het water dat over mijn strandweg vloeide
de paadjes die volgestroomd waren met wensen en verlangens ze zakten in het zand

daar lag een schelp neergeworpen eenzaam tussen de korrels van mijn gedachten
en toen ik het opnam ruisten de woorden van hen die het altijd zo goed weten

ze ruisten in mijn oor en bleven hangen tot ik de schelp weggooide, in het water in de zee
ik vervolgde mijn weg, mij voortslepend in het mulle zand waar elke stap pijn deed

aan de horizon zou het licht verschijnen, het licht, geloofde ik er nog in zou ik het ooit bereiken
misschien op handen en voeten langs omwegen of via een schip, een zeilschip dat zacht koerste op mijn stille verlangens

op die stille weg werd ik geroepen, de schreeuw van een meeuw werd overstemd door de zang van
een kind. Het riep in mij het vertrouwen wakker, ooit zou ik die horizon bereiken.

Ooit