Gedichten, liederen, meditaties voor jong en oud van Ina van der Welle-Boersma

Al brandt de wereld

Al brandt de wereld

Open uw hand o Hemelheer
en schenk ons uw gena
de satan gaat hier zo tekeer
verwoest de aard weldra

De heersers van hun wereldrijk
zijn slechts op macht belust
wanneer het schreeuwen hen verblijdt
kent Heer de mens geen rust

Maar wij Heer mogen op uw Woord
vertrouwen in de tijd
waar menig mens uw stem niet hoort
zijn wij in U verblijd

Want niemand rukt ons uit Uw hand
geen heerser op deez aard
al is het dat de wereld brandt
wij zijn in U bewaard

Slechts gaan ze Heer tot aan uw grens
waarop hun heersen strandt
wij bidden U bekeer de mens
neem dwazen in uw hand.

.Melodie: Gezang 397 L.v.K. (1973)