Gedichten, liederen, meditaties voor jong en oud van Ina van der Welle-Boersma

Anno domini* 2018

Anno domini*

Anno domini
mogen wij getuigen zijn
van de liefde van God.

Anno domini
mogen wij vertellen
aan de mensen om ons heen
Christus kwam voor jou.

Anno domini
mogen wij vertrouwen
op Zijn bescherming.

Anno domini
mogen wij door onze liefde
de liefde van Christus
laten zien.

Anno domini
mogen wij wandelen
in vertrouwen
aan Zijn hand want
Hij maakt alles goed
Hij geeft mogelijkheden
en krachten
om in zijn dienst te staan.

*In het jaar van onze Heer
het jaar 2018 kan vervangen worden door een ander jaar