Gedichten, liederen, meditaties voor jong en oud van Ina van der Welle-Boersma

Christus’ offer

Christus’ offer

De hele wereld lag
in schuld voor God, verloren
tot op de grote dag
dat Christus werd geboren.
Hij werd een mens gelijk
en kocht Gods koninkrijk
voor jou en mij.

Zijn hele leven lang,
heeft Hij voor ons geleden
voor ons zijn lijdensweg
tot bloedens toe gestreden.
God heeft de kelk gevuld
Hij dronk het, vol geduld
voor jou en mij.

Zijn liefde mogen wij
van Hem om niet ontvangen
Hij geeft weer levensmoed
en blijdschap, vol verlangen
de aard wordt eens bevrijd
tot in der eeuwigheid
voor jou en mij.