Gedichten, liederen, meditaties voor jong en oud van Ina van der Welle-Boersma

Gebed voor kinderen op het kerstfeest

Gebed voor kinderen op het kerstfeest

Here Jezus ik ben blij
U kwam op aarde ook voor mij
wij mogen nu weer horen
dat U in Betlehem bent geboren

zoals nu onze kaarsjes schijnen
laat U het donker ook verdwijnen
wij willen U aanbidden
komt U in ons midden

wil in onze harten wonen
dan mogen wij Uw liefde tonen
aan alle mensen om ons heen
dan voelt niemand zich alleen.