Gedichten, liederen, meditaties voor jong en oud van Ina van der Welle-Boersma

Hij is opgestaan………

Hij is opgestaan..

In de vroege morgen
daalt een engel neer
uit de hoge hemel
naar de rustplaats
van hun Heer.

Gekleed in witte kleren
blinkend als de zon
opent hij het graf.
Ieder mocht nu zien
Jezus’ werk is af.

Soldaten vluchten
kregen van de priesters geld
“Zijn volgelingen zijn gekomen
hebben Hem weggenomen”
werd door hen verteld.

De vrouwen mochten horen
Hij is opgestaan, uw Heer
Zaligmaker, Redder
kom, verteld het verder;
Hij is hier niet meer.

Hij heeft de strijd gestreden
de overwinning is behaald
voor ons heeft Hij geleden
de straf is nu betaald.

Wij mogen,
alle kind’ren
groot en klein
weer kind’ren
van de Vader zijn