Gedichten, liederen, meditaties voor jong en oud van Ina van der Welle-Boersma

Ik zal mijn schapen leiden(Exodus 19:21vv)

Ik zal mijn schapen leiden(Exodus 19:21 vv)

Wie zal de berg van Uw
aanwezigheid beklimmen
bevend sta ik aan de voet.
Mijn Herder leidt mij door

de weiden van gerechtigheid
de sluier die de angst verspreidt
heeft Hij weggenomen.
Het Woord tot mij gekomen

sprak van bloed en wijn
van brood en water
uit een levende fontein
overwonnen is de dood.

De klanken van Het Leven
krijgen liefelijke kleuren
geven U de eer in hemel
en op aarde.

Dit gedicht is gemaakt bij een schilderij van Kees Aalbers  www.keesaalbers.nl