Gedichten, liederen, meditaties voor jong en oud van Ina van der Welle-Boersma

Ik zoek U in uw eigen Woord

Ik zoek U in uw eigen Woord

Hoe vond ik Heer in U mijn rust
U schenkt mij hoop maakt mij bewust
van wat U mij wilt geven
Mijn ziel hoort U, wanneer U spreekt
Uw Woord leidt mij op vaste wegen
mij tot een zegen.

Hoe dwaalt een hart dat u niet eert
wanneer het slechts zichzelf begeert
te eren om zijn daden
ik zoek U in uw eigen Woord
waarin U zich geheel laat vinden
door uw beminden

Dan mag ik vrij door U geleid
vertellen van uw majesteit
en liefdevolle werken
het heil dat U in Christus schenkt
waardoor een ieder vrij mag leven
door U gegeven

U zegent hen die ‘t Woord bewaart
zo wordt de mens door U op aard
verbonden met de hemel
Bevrijd door het vergoten bloed
schenkt u het heil in overvloed
aan uw beminden