Gedichten, liederen, meditaties voor jong en oud van Ina van der Welle-Boersma

In vervolging

In vervolging

Ik hoor de jammerklachten
naar de hemel stijgen
waar bent U God
zou U uw kinderen niet bevrijden
hen voeren uit hun droevig lot

Zij lijden, strijden om uw naam
die heilig is en goed
de vijand wil hen steeds verslaan
zodat men vluchten moet
o God vindt U dat goed?

Heer als het hart vol bitter lijden
schreeuwt om geborgenheid
wil dan van angst bevrijden
geeft moed om telkens weer
in uw naam te strijden.

De gebeden stijgen naar U op o Heer
van heiligen die uw naam belijden
o kom Heer Jezus, maar bekeer
ook allen, die zich schuldig
maken aan hun lijden.