Gedichten, liederen, meditaties voor jong en oud van Ina van der Welle-Boersma

Jouw belofte (belijdenis)

Jouw belofte (belijdenis)

Gods Woord van trouw
breekt harten open
de Geest daalt neer
Zijn liefdespand
waarop wij biddend hopen
is in je hart geland.

Je nam het aan
en wil er van getuigen
voor Jezus’ naam
wil jij je buigen.

Je jawoord heb je nu gegeven
God nam je aan en zei
geloof, ik wil je vader zijn.
Op je voorhoofd eens
door Hem geschreven
Zo mag jij gezegend zijn.