Gedichten, liederen, meditaties voor jong en oud van Ina van der Welle-Boersma

Kerstboodschap (voor op kerstkaart)

Kerstboodschap

Kerstfeest is:
Gods Zoon kwam naar de wereld
om jouw zonden te betalen
geloof en je zult leven
eeuwig in zijn koninkrijk

God zegt:
Ik heb mijn Zoon gegeven
geboren in Bethlehem
dat betekent voor jou Leven
hoor naar zijn stem.