Gedichten, liederen, meditaties voor jong en oud van Ina van der Welle-Boersma

Maria Magdalena

Maria Magdalena

De zon
kwam op
Maria Magadalena
ging
naar het graf.

De Zoon
stond op.
Maria Magdalena
treurde
bij het graf.

De Zonne
der Gerechtigheid
riep:
Maria Magdalena
treur niet.

Ik ben niet dood
Ik leef
zoals voorzegd.
en jij
met Mij!

Geloof!
En zie
de dood
is overwonnen.
Voor altijd.