Gedichten, liederen, meditaties voor jong en oud van Ina van der Welle-Boersma

Mijn kruisweg

Mijn kruisweg

kruisweg

Hoe lang heb ik op de weg
naar het kruis gelopen
ik was beladen
zwarter dan de nacht

de bodem was geweken
geen houvast tot U
mij de kleuren van Uw liefde
hebt getoond, ik stond

aan de voet van het begin
zag uw liefde  reflecteren
‘t verbond mij met de hoop
van het volbrachte werk.

Dit gedicht is gemaakt bij het schilderij van Kees Aalbers
www.keesaalbers.nl