Gedichten, liederen, meditaties voor jong en oud van Ina van der Welle-Boersma

Nu is uw tijd gekomen (bij een begrafenis)

Nu is uw tijd gekomen

Uw Heiland nam u  mee
Uw woorden klinken na
‘t Bepaalt daardoor mijn leven
De grond waarop ik sta.

Want u hebt mij geleerd
God heeft je lief en meer…..
Hij zal je steeds beschermen
U zei het keer op keer.

Nu is uw tijd gekomen
Hij zei, je huis is klaar
U mag nu bij Hem wonen
Daar is geen gevaar.

Daar mag u eeuwig leven
Geluk kent daar geen grens
Al moet ik afscheid nemen
Ik heb nog slechts één wens

God zal die wens vervullen
Op de door Hem bepaalde tijd
Mij eens die pracht onthullen
Als hier mijn tijd verdwijnt.

Tot zolang blijf ik wachten
Vervul mijn taak op aard
En al mijn dagen en mijn nachten
Word ik door Hem bewaard.

Lieve pa ik ga nu afscheid nemen
Tot ziens bij onze Heer
Hij zal ons sterken in ons leven
Tot ziens, ik zie u weer.

(voor bij de begrafenis van een ouder, pa kan vervangen worden door…..en u door jij)