Gedichten, liederen, meditaties voor jong en oud van Ina van der Welle-Boersma

Op Golgotha werd het licht

Op Golgotha werd het licht

Onderweg
naar Golgotha
liep ik
zwaar beladen
met mijn zonden.
Ik ging
Jezus achterna.

Bij het kruis
van Golgotha
stond ik,
Jezus keek
liefdevol mij aan
Hij zei:
“Geef ze maar”!

Het werd stil
op Golgotha;
drie uur duisternis
in helse smart,
verlaten
van het Vaderhart.
Donker Golgotha!

Aan het kruis
van Golgotha,
droeg Christus
al mijn zonden,
met zijn striemen
en zijn wonden,
bracht Hij mij gena.

Toen klonk een stem
op Golgotha
“Het is volbracht”
voorbij de nacht
Ik leg mijn geest
in Uwe Hand.

Halleluja.