Gedichten, liederen, meditaties voor jong en oud van Ina van der Welle-Boersma

Oud en nieuw (2)

Oud en nieuw

Oud is van voorbij
herinneringen in een
lange rij waarbij
soms weemoed klinkt

soms hoort men ook
een zucht, in een doorstane
vlucht van duiken, zweven
angst in tijd beleven

met nieuwe moed begin
je dan je leven in een
nieuw jaar, hoop en
verwachting staan klaar

komt Jezus weer of moeten
wij geduldig wachten, Gods
tijd niet verachten, een jaar
in Zijn hand is niet te tellen.