Gedichten, liederen, meditaties voor jong en oud van Ina van der Welle-Boersma

Strijden met God

Strijden met God

Ik heb gehuild, gestreden
Toen de uitslag kwam
Met God gevochten en gebeden
Heer hoe lang nog , hoe lang?

De Heer gaf mij toen antwoord
Wees maar niet bang
Je gebed heb Ik al verhoord
Voordat je tot me kwam

Hij slaat zijn armen om ons heen
Al is het daag’lijks strijden
Ik weet Hij laat ons nooit alleen
Ook in dit lijden.

De toekomst ligt weer open
Die eens gesloten was
Samen mogen wij die binnen lopen
Stap voor stap, pas voor pas.

Dit gedicht heb ik geschreven n.a.v. de mededeling dat mijn man uitgezaaide longkanker heeft dat naar de mens gesproken niet te genezen is.