Gedichten, liederen, meditaties voor jong en oud van Ina van der Welle-Boersma

Tok tok

Tok tok

Het gordijn wappert heen en weer
en door het open raam
komt een straaltje warmte binnen
de haan kraait

draait parmantig op zijn poten
dat is voor de kip
die niet kraait maar een worm pikt
op het land

van vrijheid, blijheid zolang het
gif niet wordt ontdekt
en wekt het achterdocht ach dan
wordt het niet verkocht

het gordijn wappert nog steeds
de boer huilt om zijn kip
en verlangt een straaltje warmte
in zijn hart.