Gedichten, liederen, meditaties voor jong en oud van Ina van der Welle-Boersma

Voorbij de dood

Voorbij de dood

En zie……ik zag een open poort
Waardoor geen mens kon gaan
Dan die de zegel van het Lam
Had op zijn voorhoofd staan

En ik ging door die open poort
Zag er straten van zuiver goud
Een englenkoor werd er gehoord
Met alle heil’gen jong en oud

Voor Gods troon zag ik ze staan
Ze zongen heilig en waarachtig is de Heer
Ze hadden smet’loos witte kleren aan
Dood en tranen vond men er niet meer