Gedichten, liederen, meditaties voor jong en oud van Ina van der Welle-Boersma

Bundel

26-04-2019
Mijn 4e gedichtenbundel zag het levenslicht
Titel: “Waar vind je geluk?”
“Waar vind je geluk?” is mijn nieuw uitgegeven gedichtenbundel. Het is een vervolg op de bundel “Drinken uit de Levensbron”
Daar “Drinken uit de Levensbron” over het Oude Testament ging, is er nu met deze nieuwe bundel een vervolg gekomen.
De gedichten in “Waar vind je geluk?” gaan over het Nieuwe Testament.
De titel is ontleend aan Ps 37:4a.
Er staan 48 gedichten en 7 liederen in.
Ook deze bundel is eveneens verrijkt met foto’s van schilderijen van kunstschilder Kees Aalbers.
Als u belangstelling hebt kunt u de bundel bij mij bestellen via mijn mailadres wgvanderwelle@hotmail.com
of via de boekhandel

———————————————————————————–
In de 3e bundel staan o.a. de gedichten:
Het begin (Genesis 1)
Voor- en na de schepping (Gen. 1:2)
De schreeuw van Abels bloed(Genesis 4:10)
Jacob in Betel (Genesis 28:10-22)

Door de woestijn(Exodus 15:22 vv)
Ik zal mijn schapen leiden(Exodus 19:21 vv)
Jozua en het volk (Jozua 1:5 vv)
Jonatan kiest voor David (1 Sam. 20)
Jobs verdediging(Job 6)
God zegt…..(Spreuken 4)
Bloeien zal Uw kind (Spreuken 12)
Wie bedachtzaam is…….(Spr. 22:4)

Derde bundel

7-02-2018
Mijn derde bundel is uit.
De titel van de bundel is: Drinken uit de Levensbron.
Het is een bundel met 40 gedichten die gebaseerd zijn op Bijbelteksten uit het Oude Testament. Achter de titels staat de tekst waar het op gebaseerd is. Het is bij uitstek geschikt om bij evangelisatiewerk te gebruiken, ook voor Bijbelstudie is het geschikt.
Er staan eveneens 10 nieuwe liederen in geschreven op bekende melodieën.
Heeft u belangstelling dan kunt u contact met mij opnemen via mijn mailadres wgvanderwelle@hotmail.com

nieuwste gedichtenbundel2nieuwste gedichtenbundel

Tweede bundel

Tweede bundel

In mijn tweede bundel staan troost- en bemoedigingsgedichten
Als u belangstelling hebt kunt u hem bij mij bestellen via mijn mailadres wgvanderwelle@hotmail.com

windkracht 12

Eerste bundel

Mijn eerste gedichtenbundel “Gods laantje” is er.
Blij mag ik u hiervan deelgenoot maken.
In deze gedichtenbundel neem ik de mensen mee langs het laantje dat wij zelf altijd willen lopen.
God brengt ons echter weer op zijn weg terug en laat ons zien dat Hij er altijd voor ons is. Zijn liefde draagt ons en schenkt ons krachten om een ander lief te hebben.

Enkele gegevens:
Auteur: Ina van der Welle
Aantal gedichten: 50
Prijs: 10,00
ISDN nummer: 978-90-79033-18-8
Uitgever: CoverPublish
Deze bundel is uitverkocht