Gedichten, liederen, meditaties voor jong en oud van Ina van der Welle-Boersma

Pinksterlied

Pinksterlied

Toen Jezus ging beloofde Hij
Ik blijf voor altijd jou nabij
Ik zend mijn Geest, Hij maakt je vrij
Zo kun je mijn getuige zijn

De storm steekt op, het vuur daalt neer
De talen spreken telkens weer
Van levend Water door de Geest
De Trooster op het Pinksterfeest
——
Want Hij regeert en overwint
Zijn woorden gaan van kind tot kind
De wereld door een zachte wind
Waait door het hart dat Hem bemint.

Wie hoort zijn Woord en het gelooft
Is ook aan hem de Geest beloofd
Een fakkel die nooit wordt gedoofd
Dat geeft Hij mee als onze troost.

Te zingen op melodie: geref kerkboek nr 103. O, Schepper Geest woon in uw kerk