Gedichten, liederen, meditaties voor jong en oud van Ina van der Welle-Boersma

Het uur der waarheid (lied voor Goede Vrijdag)

Het uur der waarheid (lied voor Goede Vrijdag)

Mijn droefheid kent geen grenzen
Mijn hart bezwijkt in Mij
U Vader kent Mijn wensen
Mijn lijden is nabij
Mijn bloed bedekt de aarde
de dood wenkt in Mijn strijd
gedenk Mij Abba, Vader
nu Ik zo bitter lijd.

Het uur der waarheid rekent
de schaduw van het zwaard
waarop de kus getekend
van hem die Mij verraadt
het duister lijkt te winnen
Ik wil hun dienaar zijn
gedenk Heer al Mijn vrienden
al zijn ze niet bij Mij.

Met stokken en met zwaarden
word Ik nu zeer belaagd
Ik zal de straf straks dragen
Heer als het U behaagt
voor allen die nu komen
om Mij aan ’t kruis te slaan
ja zo ook voor hun zonden
bied Ik mijn leven aan.

Melodie: O hoofd vol bloed en wonden L.v.K 1973: gez. 183