Gedichten, liederen, meditaties voor jong en oud van Ina van der Welle-Boersma

Mijn ziel is stil

Mijn ziel is stil

Mijn ziel is stil
de adem van de wind
fluistert in mijn hart.
De stem van God.

Mijn ziel is stil
de bomen in het bos
spreken een levenstaal.
De stem van God.

Mijn ziel is stil
de zeeën bruisen
in mij zingt een lied
tot u mijn God.

Mijn ziel is stil
als ik uw schepping zie
het wonder van uw hand
ik voel mij klein.

Mijn ziel is stil
uw liefde kent geen grenzen
te wonderbaar
is het voor mij.