Gedichten, liederen, meditaties voor jong en oud van Ina van der Welle-Boersma

U gaf eens Uw leven

U gaf eens Uw leven

Mijn Heiland mijn Redder van U wil ik zijn
U gaf toen Uw leven aan ’t kruis ook voor mij
het bloed dat er vloeide de angst en de pijn
brengt mij bij de Vader, van U mag ik zijn

U gaf eens Uw leven, streed tot in de dood
wil allen vergeven, een wereld in nood
mag zich tot U wenden, Uw zoendood is groot
‘k geloof in Uw offer dat U aan mij bood.

Mijn Heiland, mijn Redder niets scheidt mij van U
U wilt mij beschermen, in ‘t leven ook nu
kan ik op U bouwen, ik wil bij U zijn
mijn leven is veilig, ook in een ravijn.

Want U bent het leven, ja ook na de dood
dan prijs ik voor eeuwig, de Vader en Zoon
de Geest in de eenheid, als ik bij U woon
geheiligd door ‘t offer, sta ik voor Uw troon.

te zingen op melodie van een Welsh hymne:Immortal, invisible, God only wise