Gedichten, liederen, meditaties voor jong en oud van Ina van der Welle-Boersma

Verwerken?

Verwerken?

Je hebt je kind verloren
ze zeggen dat doet pijn
nu moet je steeds weer horen
dat ze aan ’t “verwerken” zijn.

ver-werken is mij onbekend
want het blijft mij zo dichtbij
ja, ik weet wel wat de ander vindt
maar zo gaat het niet bij mij

een plaatsje geven noem ik het
een plaatsje in mijn hart
ik zie nog steeds het lege bed
dat geeft ons zoveel smart

dan vragen ze hoe gaat het nu
de tijd gaat ook zo snel
maar ik vraag dan aan u
wat denkt u, ze verwerkt het wel?

weet u wel wat kind’ren zijn
je eigen vlees en bloed
’t wordt weggerukt en dat doet pijn
een stukje van je hart, voorgoed.

het zal nooit echt genezen
mijn litteken is nog zo rauw
God zal mijn helper wezen
dat is waar ‘k op vertrouw

(geschreven voor iemand waarvan het kindje overleden is)