Gedichten, liederen, meditaties voor jong en oud van Ina van der Welle-Boersma

Regels voor gebruik gedichten e.d.

 

Het gebeurt regelmatig dat mij gevraagd wordt wat de kosten zijn voor het gebruik of het op maat schrijven van een gedicht. Hierbij de richtlijnen daarvoor. Het gebruik van een gedicht is in principe gratis. Mocht het gedicht gebruikt worden voor kaarten e.d.(commercieel doel) dan dient u vooraf contact hierover met mij op te nemen waarna ik u een prijsopgaaf toestuur. Voor het op maat schrijven van een gedicht reken ik € 5,00. Mocht u voor het gebruik van een gedicht een gift willen geven dan wordt dit aan een goed doel gegeven (actie moeder en kind Compassion) U kunt in voorkomende gevallen het bedrag storten op rekening nr. nl02 RABO0348 9688 68 onder vermelding van datgene wat voor u van toepassing is t.n.v. W.G. van der Welle-Boersma.

Bij het gebruik van een tekst is het verplicht de auteursnaam te vermelden!  Er mogen geen wijzigingen in de teksten worden aangebracht zonder uitdrukkelijke toestemming van de auteur.
MIJN GEDICHTEN MOGEN ALLEEN GEBRUIKT WORDEN ZONDER WINSTOOGMERK. INDIEN DIT WEL HET GEVAL IS MOET U EERST CONTACT MET MIJ OPNEMEN.
Mocht u een melodie op mijn teksten willen schrijven dan is dit toegestaan. In dat geval dient u 1 exemplaar aan mij toe te zenden. U kunt hiervoor per mail contact met mij opnemen.

Indien u onregelmatigheden tegenkomt kunt u dit via de mail (wgvanderwelle@hotmail.com) aan mijn melden.