Gedichten, liederen, meditaties voor jong en oud van Ina van der Welle-Boersma

Bundel

In de 3e bundel staan de gedichten:
Het begin (Genesis 1)
Voor- en na de schepping (Gen. 1:2)
De schreeuw van Abels bloed(Genesis 4:10)
Gods belofte (Genesis 7 en 8)
Jacob in Betel (Genesis 28:10-22)
Mozes’ opdracht(Exodus 3)
Door de woestijn(Exodus 15:22 vv)
Ik zal mijn schapen leiden(Exodus 19:21 vv)
Jozua en het volk (Jozua 1:5 vv)
Jonatan kiest voor David (1 Sam. 20)
Elia(1Koningen 19:4 vv)
Jabes’ gebed (1 Kron.4:10)
Jobs beproeving(Bijbelboek Job)
Jobs verdediging(Job 6)
Krachtig en fris (Ps 92)
Donderende golven(Ps 93)
Wees blij (Ps 98 en Openbaringen)
Ik buig mij neer (Ps 99:5)
Gelukkig is de mens… ( Ps 112)
God zegt…..(Spreuken 4)
Bloeien zal Uw kind (Spreuken 12)
Wie bedachtzaam is…….(Spr. 22:4)
Is er niets nieuws onder de zon? (Prediker 1:9)
Er is een tijd om te zwijgen (Prediker 3:7)`
Geniet van je jeugd (Prediker 11 en12)
Zie mijn bruidegom (Hooglied 2: 6a)
Een sterke vrouw (Hooglied 31:10-29)
Jesaja profeteert (bij Jesaja 11)
Veilig bij God (Jesaja 25)
Heil voor de verlosten (bij Jesaja 35)
Troost, troost mijn volk (Jesaja 40: 3-11)
God reist mee (Jesaja 41:10)
Uw Sion komt (Jesaja 60)
Schitter (Jesaja 60)
God geeft levensbrood (Ezechiël 17)
Al woeden machten om je heen (Bijbelboek Daniël)
Leef! ( Amos 5)
Bethlehem in Efrata (Micha 5:1-4)
Heer van de hemelse machten(Maleachi 3:16 vv)

—————————————-
In de 2e bundel staan de gedichten:
Windkracht twaalf
U hebt mij geplant
Strijdende pelgrim
God helpt op zijn tijd
Burn out
Burnout (2)
Hij heeft mij bevrijd
Geliefd kind
In Gods liefde verbonden
Kamperen op aarde
Al mijn vragen
Mag ik nog vrolijk zijn?
Geduld
Wind en onweer
Schipbeukeling?
De smalle weg
In Sions stad
Wees gezegend
God beschermt jou
Duizend stille woorden
Door storm en moeiten heen
Als alles anders wordt
De veilige haven
Vol vertrouwen
Als het moeilijk is
Troost bij verdriet
God legt een steen uit liefde
Dag zonder eind
De gouden stad.

De bundel is te bestellen bij mij of via de boekhandel
————————————————
In de eerste bundel staan de gedichten:
Gods laantje
Gods Parel
De sleutel die op alle harten pas
Kind van God (belijdenis)
Liefde in woord en werk
Als de nacht komt
In zijn hand gegrift
Verborgen schat
Jeruzalem zo hoog verheven
Gods woord is…..
Twijfel
Als het stormt
Ongelovige Thomas
Zet Heer een wacht voor mijn lippen
Zeker weten
Geloofstrijd
De farizeeër en de tollenaar
De liefdesbloemen
Geen gelof zonder liefde
Vastgelopen
Het nieuwe jaar
Vergeef mijn ongeloof
Tot aan de grens
Leer mij uw weg
Zal er een morgen zijn?
Here, God soms wil ik vluchten
Wanneer je hart huilt
Verpleeghuis
Gebed om vrede
Heel dicht bij U
Door de wolken schijnt het licht
Hemelingen
Aan het strand
Geen dag zonder U
Rots van mijn bestaan
Nooit te laat
Tijd en eeuwigheid
In het kleine
Vertrouwen
De toekomst
Een stil moment
Bron van liefde
Liefde
Vrijheid
Zachtmoedigheid
Het lichtend kruis
Een open venster naar de hemel
Van leven naar Leven.

Derde bundel

7-02-2018
Mijn derde bundel is uit.
De titel van de bundel is: Drinken uit de Levensbron.
Het is een bundel met 40 gedichten die gebaseerd zijn op Bijbelteksten uit het Oude Testament. Achter de titels staat de tekst waar het op gebaseerd is. Het is bij uitstek geschikt om bij evangelisatiewerk te gebruiken, ook voor Bijbelstudie is het geschikt.
Er staan eveneens 10 nieuwe liederen in geschreven op bekende melodieën.
Heeft u belangstelling dan kunt u contact met mij opnemen via mijn mailadres wgvanderwelle@hotmail.com

nieuwste gedichtenbundel2nieuwste gedichtenbundel

Tweede bundel

Tweede bundel

In mijn tweede bundel staan troost- en bemoedigingsgedichten
Hij is bij elke boekhandel te bestellen en bij Bol.com

windkracht 12

Eerste bundel

Mijn eerste gedichtenbundel “Gods laantje” is er.
Blij mag ik u hiervan deelgenoot maken.
In deze gedichtenbundel neem ik de mensen mee langs het laantje dat wij zelf altijd willen lopen.
God brengt ons echter weer op zijn weg terug en laat ons zien dat Hij er altijd voor ons is. Zijn liefde draagt ons en schenkt ons krachten om een ander lief te hebben.

Enkele gegevens:
Auteur: Ina van der Welle
Aantal gedichten: 50
Prijs: 10,00
ISDN nummer: 978-90-79033-18-8
Uitgever: CoverPublish
Verkoop: wgvanderwelle@hotmail.com

(er zijn nog een paar voorradig)