Gedichten, liederen, meditaties voor jong en oud van Ina van der Welle-Boersma

Avondlied

Avondlied

Ik dank U voor het werk
U gaf weer levenskracht
U zegent maakt mij sterk
van U is alle macht.

De dag is weer voorbij
de nacht daalt zachtjes neer
de rust staat aan mijn zij
bescherm, bewaar mij Heer

uw engl’en zijn rondom
uw knechten zendt ook Gij
vanuit uw heiligdom
uw wachters staan mij bij.

totdat de nieuwe dag
zijn ogen weer ontsluit
waar ik U prijzen mag
de schepping juicht het uit.

te zingen op melodie: Laat komen Heer uw rijk gez. 294 L.v.K 1973